reg_logo_miamisunrise

Hjälp oss att rädda en gädda!

Gäddan är en av de viktigaste rovfiskarna för ekosystemet längs ostkusten och den fisk som ligger många sportfiskare allra varmast om hjärtat. 

Tyvärr har gäddan minskat kraftigt i många områden sedan 1990-talet. Övergödning och exploatering av viktiga lek- och uppväxtmiljöer är några av anledningarna. 

Fler rovfiskar och mindre näring kan få ekosystemet i balans igen.  Sedan många år tillbaka arbetar Sportfiskarna för att rädda gäddan. Bland annat genom att bygga så kallade ”gäddfabriker”. 

Med din hjälp kan vi fortsätta det viktiga arbetet. Hjälp oss att rädda en gädda!

Hur kan du hjälpa till?

Du kan hjälpa oss på Sportfiskarna att rädda en gädda på flera sätt. Köp en produkt, ge ett bidrag, bli medlem eller sprid budskapet vidare. Oavsett vilket alternativ du väljer, så är du med och bidrar till fler rovfiskar längs kusten.

Köp en produkt

Nu har du chansen att köpa en snygg keps, tröja eller sticker och samtidigt rädda en gädda
För varje såld produkt går hela överskottet till Sportfiskarnas arbete för fler rovfiskar längs kusten.

Keps Trucker

Tröja Baseball

Sticker

Ge en gåva till Rädda en gädda

Ge en gåva till
Rädda en gädda

Skänk en slant. Pengarna går till Sportfiskarnas arbete för fler rovfiskar längs kusten. Varje krona bidrar till att rädda en gädda.

Swisha din gåva till nummer:

900 37 08

Bli medlem i Sportfiskarna

Sportfiskarna organiserar fler än 60 000 sportfiskare. Varje ny medlem gör oss starkare. Genom att bli medlem stöttar du vårt arbete för ett hållbart fiske i friska vatten – för alla!

Sprid budskapet

Du kan bidra genom att uppmärksamma detta viktiga budskap. Hjälp till genom att dela sidan på Facebook.

Share on facebook
Dela på Facebook

Utmaningar

Sedan mitten av 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar som gädda och abborre minskat kraftigt längs med östersjökusten. Minskningen är tydligast vid kustområden som gränsar mot egentliga Östersjön. I många områden där gädda och abborre tidigare var mycket vanlig visar undersökningar att reproduktionen i princip har upphört. De flesta är överens om att orsaken är den storskaliga förändring av Östersjöns ekosystem som skett till följd av exploatering av grunda lekområden, överfiske och kraftig övergödning.

Möjligheter

För att rädda gäddan kan man återskapa grunda våtmarker dit vuxna gäddor kan simma upp från havet för att leka. Ynglen ges sedan en skyddad plats att växa upp på. De återskapade våtmarkerna har visat sig så effektiva att de fått namnen gäddfabriker. Sportfiskarna har redan byggt gäddfabriker på ett 20-tal platser längs med Ostkusten. Miljontals gäddyngel har simmat ut i havet från dessa.

Även andra praktiska åtgärder i kustmynnande vattendrag är nödvändiga för att rädda gäddan. Sportfiskarna arbetar dessutom för ett utökat skydd av kustens rovfiskar genom att ingripa mot exploatering av lek- och uppväxtmiljöer och genom förslag om fiskeregleringar.

För att fortsätta det framgångsrika arbetet inom rovfiskprojektet krävs det mer pengar. Därför ber vi om din hjälp.

Företag som stöttar Rädda en gädda